Ποιμνιοστάσια με πάνελ

Τα τελευταία χρόνια έγιναν γνωστά στον Έλληνα κτηνοτρόφο τα ποιμνιοστάσια με πάνελ θερμοκηπιακού τύπου. Κατασκευές απλές, γρήγορες και προ πάντων οικονομικές. Η πολιτεία φρόντισε με ειδικό νόμο, να απαλλάξει τα ποιμνιοστάσια αυτά από άδειες οικοδομής κλπ., έτσι ώστε να βοηθηθεί ο κτηνοτρόφος να αλλάξει τις ετοιμόρροπες, παλιές κατασκευές που έχει, με σύγχρονα ποιμνιοστάσια, αεριζόμενα, μονωμένα… Περισσότερα