Ποιμνιοστάσια με πάνελ

Τα τελευταία χρόνια έγιναν γνωστά στον Έλληνα κτηνοτρόφο τα ποιμνιοστάσια με πάνελ θερμοκηπιακού τύπου.
Κατασκευές απλές, γρήγορες και προ πάντων οικονομικές. Η πολιτεία φρόντισε με ειδικό νόμο, να απαλλάξει τα ποιμνιοστάσια αυτά από άδειες οικοδομής κλπ., έτσι ώστε να βοηθηθεί ο κτηνοτρόφος να αλλάξει τις ετοιμόρροπες, παλιές κατασκευές που έχει, με σύγχρονα ποιμνιοστάσια, αεριζόμενα, μονωμένα από κρύο και από ζέστη.

Η εταιρία μας ήδη από το 2003 παρουσίασε στην αγορά ποιμνιοστάσια με οροφή από προβαμένη λαμαρίνα, επενδεδυμένη από κάτω με ψεκαστή πολυουρεθάνη.

Σήμερα διαθέτουμε στην αγορά ένα νέου τύπου ποιμνιοστάσιο από σκελετό εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ, με δίρηκτη στέγη από πάνελ, παράθυρα καθ’ όλο το μήκος και των δύο πλευρών για τέλειο εξαερισμό, και άνοιγμα οροφής, απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές του υπουργείου.

Το ποιμνιοστάσιο αυτό διαθέτει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές (για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ με βάση τον ευρωκώδικα 3), και επιδοτείται από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (σχέδια βελτίωσης και αναπτυξιακό).

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες για τα ποιμνιοστάσια με πάνελ.

Επικοινωνήστε τώρα